INDIREKTNO

Piše: Aleks Martin
 
Krava muzara
 
Srpsko društvo je bolesno. Preovlađuju nezrele individue sa velikim egom, nespremne da preuzmu odgovornost za sebe i svoju porodicu. Ovde svako vuče na svoju stranu, sloga i empatija ne postoje, a toleranacija je na nultom nivou.
 
Srbi su zreli za Lazu, čast izuzecima. 
 
Naš najveći problem je što se deca ne vaspitavaju na pravi način. Roditelji, i sami nezreli, ne znaju kako da gaje svoj podmladak i koji sistem vrednosti da im nametnu kao ispravan. Kada se ovome doda da i institucije koje treba da pomognu majkama i očevima – škole, crkva i mediji – ne rade svoj posao ili ga rade naopako, jasno je zašto nam deca rastu kao divljaci. 
 
Svako dete je naučeno da je ono centar sveta i da mu je sve dozvoljeno. Mališane roditelji ne vaspitavaju da su oni deo zajednice i da treba da se ponašaju u skladu sa tim, jer i njih niko nije učio tome.
 
Od zajednice (čitaj: države) treba se samo grebati, a ništa joj ne doprinositi. 
 
Laza
 
Kada je tako, a tako nažalost jeste, nije nikakvo čudo što nam se država raspada, što je društvo u kome živimo nenormalno i što predstavljamo skup pojedinaca izgubljenih u vremenu i prostoru, skup individua koje imaju potpuno naopaku percepciju prema svom okruženju i vremenu u kojem žive.
 
Prosečan odrastao Srbin samo je fizički zreo, psihički on je ostao na nivou petogodišnjeg deteta. A deca su, kao što znamo, sebična, okrutna i naivna.
 
Nespremni da preuzmu odgovornost i nesposobni da se suoče sa životom, odrasli ljudi očajnički traže oslonac, nekog koji bi umesto njih preuzeo i rešavao brige. 
 
Malo je jakih i zrelih, mnogo slabih, nezrelih, nesigurnih u sebe. Zato je ovde ideal kome skoro svi teže – naći uhlebljenje u nekoj državnoj firmi, na primer u opštini ili javnom preduzeću, ništa ne raditi i nemati nikakvu odgovornost. Pri tome, dobijati platu od države koju svi gledamo kao kravu muzaru. 
 
Zaboravlja se da i krava može da se razboli, a mleko da presahne.
 
Upravo to će se nama dogoditi kada bankrotiramo zbog naopakog ponašanja. 
 
(10.01.2016)