REPORTAŽA SA APENINA

Put umetnosti u Ćoćariji

Gradovi i mala naselja sa biserima umetnosti, dvorci, tvrđave, utvrđenja, pećine, crkve i religijske oznake, panorame i privlačnost jedne čarobne teritorije koja nema precizne granice. Ova teritorija smeštena je na jugoistoku od Rima, u regionu Lacio, a naziva se – Ćoćarija.

Opširnije: Ćoćarija